Rendi moodul on mõeldud kaupade või seadmete väljarentimiseks ja väljarenditud kaupade üle arvestuse pidamiseks

 • Väljarentimiseks tuleb moodustada rendileping
 • Programm võimaldab rendilepingul trükkida ka kõik lepingutingimused
 • Võimalus on lepingu sõlmimisel küsida tagatisraha ja selle üle arvestust pidada
 • Rendilepingul on võimalik valida mitmeid hinna mudeleid - päeva hind, esimene päev kallim kui järgnevad, hind ainult tööpäevade eest, kokkuleppe hind, kuu hind, tunni hind
 • Pikaajaliste  rentide korral võimalik väljastada vahearveid
 • Rendi tagastus on ühtlasi ka rendi arve
 • Arve saab tagastusest kohe väljatükkida või saata e-mailiga
 • Arved kajastuvad kohe ka raamatupidamises ja seal saab jälgida võlgnevusi
 • Aruandluses kogu aeg ülevaade klientide käes olevatest kaupadest
 • Saab jälgida statistikat rendi sagedustest ja rendi tasuvusest.
 • Ülevaade klientide tagatisrahadest